Info

Koolivaheajal 23.12 ja 31.12.2020 kool kinni.
28.12.2020 – 08.01.2021 kantselei avatud  9.00 – 14.00

Administratsioon
.

Уважаемые родители!

В среду 16 декабря в школе можно получить продуктовый набор. Наборы будут выдаваться во дворе школы со стороны столовой. Просим соблюдать следующий график:

10.00 – 11.00               8-9 классы
11.00 -12.00                 5-7 классы и спец.классы
12.00 – 13.00                1-4 класы
Просим соблюдать масочный режим и правило 2+2

Администрация школы

Eesti koolilaste metsapostkaart 2020

Tänavu toimus 18. korda Eesti koolilaste metsapostkaardi konkurss teemal „Tervendav mets“.
Meie koolist osalesid konkursil 4.-8. klasside õpilased. Tunnustuse pälvisid 5B klassi õpilane Varvara Sljusartšuk ja 8B klassi õpilane Karina Iljin. Konkursil tunnustatud töödest koostati metsapostkaartide kogumik.
Varvara töö kaunistab kogumiku esikaant.

Varvara Sljusartšuk „Tervist hoidev Eestimaa“


Karina Iljin “Looduslaps metsast jõudu ammutamas”

Порядок дистанционного обучения с 14 декабря 2020 года.

По постановлению правительства от 10 декабря 2020 года и распоряжению за № 440 «Предупреждение распространения COVID-19» с 14 декабря по 22 декабря школа переходит на дистанционное обучение. В соответствии с графиком будут проводиться консультации для некоторых учеников. Точные рекомендации дистанционного обучения будут в электронном журнале. Дополнительную информацию можно получить от классных руководителей.
Школьные каникулы по плану с 23 декабря по 10 января. Если других распоряжений правительства не будет, то 11 января 2021 года начнутся контактные уроки в школе.
Питание будет обеспечено всем ученикам в виде сухого пайка, который можно будет получить в школе 16 декабря. О времени и порядке получения будет извещено позже на школьном сайте и в электронном журнале.

Juhindudes Vabariigi Valitsuse 10. detsembri 2020. a korraldusest nr 440 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ muutmine“ tegi vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistus koos valla koolijuhtidega järgnevad otsused:

 1. Kõik Valga valla üldhariduskoolid on 14. detsember 2020. a kuni 3. jaanuarini 2021. a (kaasa arvatud) suletud ja toimub distantsõppe kuni koolivaheajani;
 2. Koolivaheaeg kestab 23. detsember 2020 – 10. jaanuar 2021.
 3. Kontaktõppega jätkatakse peale vaheaega 11. jaanuaril 2021. a, kui Vabariigi Valitsus ei otsusta teisiti.
 4. kõikidele Valga valla õpilastele pakutakse toidupakke, selle korraldab iga õppeasutus ise, pakist võib ka loobuda;
 5. õppetöö planeerimisel palume olla paindlikud ja arvestada õppekoormuse muutmisega;
 6. kui õppijad vajavad hariduslikke tugiteenuseid või õpetaja hinnangul konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks või sooritavad praktilist õpet, võivad koos viibida ja liikuda kuni kaks isikut, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja arvatud juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada;
 7. kontaktõpe võib toimuda hariduslike erivajadustega õpilastele;
 8. siseruumis kantakse maski. Nimetatud kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik;
 9. tagatud peab olema desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmine;
 10. õpetajatel on lubatud õppehoonetes töötada ja viibida, arvestada kehtivaid reegleid;
 11. Valga Kultuuri- ja Huvialakeskusehuviringide tegevus on peatatud;
 12. Valga Muusikakoollähtub oma tegevuses huviharidusele seatud piirangutest (vt alltoodud juhised huviharidusele);
 13. koolid saadavad täpsemad õppekorraldust puudutavad juhised (õppeülesanded, toidupaki info, individuaalsete konsultatsioonide ajad jm) kõikidele lapsevanematele Stuudiumi või eKooli kaudu.

Kunstikuu

Valga valla 30. kunstikuu avati 3. novembril. Valga Priimetsa Kool tähistas sellel aastal oma kooli õpilaste tööde näitusega. Täname õpetajaid Ülla Blaasen, Natalja Trubnikova ja Lilita Kušnarjova.

Месячник искусства становится поводом еще раз задуматься над вопросом о месте искусства в жизни человека, в жизни каждого из
нас. В месячник искусства в нашей школе проходили рабочие комнаты. Их проводили учителя: Трубникова Наталья, Лилита Кушнарёва и
Юлла Блаасен. Дети всех классов посетили эти комнаты. Наталья Трубникова провела рабочие комнаты с учениками на тему
«Абстракция, искусство рисования линиями». Лилита Кушнарёва провела рабочие комнаты на тему «Декор». Юлла Блаасен провела
рабочие комнаты на тему «Насекомые».  Работы детей можно увидеть на выставке в школе.

Valga Priimetsa kooli 2020. aasta kodanik

Nella Riit

Õpetaja Nella Riit on olnud meie kooli pikaajaline õpetaja. Ta on õpetanud eesti keelt ja eestikeelseid õppeaineid keelekümblusklassides ning tavaklassides.
Lastesse on ta suhtunud emaliku nõudlikkusega, kuid alati on ta olnud neile ka hea nõuandja, psühholoog, lohutaja. Teda peavad armastusega meeles paljud meie kooli vilistlased. Õpetaja Nella Riit on pikki aastaid tegelenud vastutusrikka ametiühingutööga. Teinud kaastööd ainekomisjonides ja erinevates
töörühmades. Ta on olnud eesti rahvatantsu grupi juhendajaks ja tema õpetatud rahvatantsud on ilmestanud kooliüritusi. Sel aastal on ta 9. klassi klassijuhatajaks, keda ta suure kohusetundega valmistab ette kooli lõpetamiseks. Õpetaja Nella Riit on alati valmis nõu ja jõuga aitama kaasõpetajaid.
Hindame tema isiksust ja panust kooli arengule kõrgelt.

Info

8А класс продолжает учиться дистанционно. При условии, что все ученики здоровы 3 декабря класс продолжит учёбу в школе.

Info

23 ноября по рекомендации учреждения здравоохранения на дистанционное обучение переведён  8А класс до получения результата теста на коронавирус у одного ученика. Все остальные классы работают в обычном режиме.
Просим родителей учеников своевременно информировать школу о подозрении или случаях заражения коронавирусом.

Администрация школы