Maadluses toodi auhinnaline koht meie kooli!

17. märtsil  toimusid Pärnumaal Paikusel Eesti meistrivõistlused  (U 18) kreeka-rooma maadluses. Meie kooli 9B klassi õpilane Mark Anissimov vôistles kehakaalus kuni 55 kg ning saavutas III koha.
Palju õnne!
В соревнованиях по борьбе приз 
был присуждён ученику  нашей школы!

17 марта в Пайкузе, Пярнуском уезде, состоялся чемпионат Эстонии по греко-римской борьбе(U 18). Марк Анисимов из  9B класса  соревновался в весе до 55 кг и занял третье место.
Поздравляем!

Toimus matemaatikavõistlus KÄNGURU / Состоялись соревнования по математике KÄNGURU

15.03 В нашей школе состоялись математические соревнования  KÄNGURU. Участвовало 55 человек с 1-9 классы.

KÄNGURU
on maailma populaarseim matemaatikavõistlus, mille eesmärgiks on mänguliste ülesannete kaudu populariseerida matemaatikat. 

Üle Eesti oli registreerunud 394 kooli  kokku osales 24670 õpilast.
**********************************************************

15.03 В нашей школе состоялись  соревнования по математике  KÄNGURU. Участвовало 55 человек из 1-9 классов.
KÄNGURU самые популярные в мире соревнования по математике, цель которых с помощью игровых заданий повысить популярность математики. В Эстонии было зарегистрировано  394 школы и 24670 учеников. 

 

Inglise keele sõnade häälimisvõistlusel saatis edu meie kooli õpilast

13. märtsil  toimus Pühajärve Põhikoolis maakondlik inglise keele sõnade häälimisvõistlus Spelling Bee. Meie koolist võttis osa 5A klassi õpilane Elina Melnikova, kes jõudis esikümnesse.

В соревнованиях по английскому языку
успешно выступила наша ученица.

13 марта в основной школе Пюхаярве состоялся уездный конкурс по английскому языку Spelling Bee.
Из нашей школы приняла участие ученица 5А класса Элина Мельникова, которая попала в десятку лучших.

Noortekohtumised loovad sõpruse aastateks ning annavad uusi ja kasulikke oskusi

Valga Priimetsa Kooli ja Pala Kooli koostöö on toimunud läbi erinevate projektide ja noortekohtumiste juba neli aastat. Kogemus näitab, et kohtumised arendavad noortes suhtlemisoskust ja ettevõtlikkust ning murravad noorte eelarvamusi teise kultuuritaustaga inimeste suhtes. Pala ja Priimetsa kokkusaamised ning sõprussidemed on nii lühikese ajaga saanud noortele äärmiselt oluliseks ja vajalikeks.
Meie kooli  noortele on väga oluline osaleda projektis, kus kohtutakse teise kultuuritaustaga noortega, harjutatakse eesti keelt ka väljaspool koolitundi, kogetakse ja mõistetakse elu maapiirkonnas, sest see annab võimaluse tunda kuuluvustunnet ja võrdsust teiste eesti noortega.
Tänavuse noortekohtumise teema on „Avastamas näite- ja videokunsti“
Sel õppeaastal kohtuvad mõlema kooli 12 noort, et projekti käigus õppida videoklippide loomist alustades teema valikust kuni video monteerimiseni. Osalejad saavad arendada oma loovust ja ettevõtlikkust läbi loomeprotsessi, viivad ellu omaloomingut, planeerivad ja viivad läbi omaalgatusi ning analüüsivad ennast nende tegevustes. Projektis osalejad saavad arendada oma digipädevusi, õpivad erinevaid videotehnika kasutamise viise jne.
LOE  EDASI:

*********************************************************

Молодежные встречи создают дружеские отношения в течение многих лет и предоставляют новые и полезные навыки

Сотрудничество учеников нашей школы и школы Пала уже продолжается 4 года. Встречи способствуют развитию у учеников коммуникативных навыков и предпринимательства, а также укрепляют дружбу русских и эстонских детей. Встречи учеников наших школ стали очень важными. Для учеников нашей школы очень важно практиковать эстонский язык , увидеть быт и культуру народа Эстонии. Тема молодёжного проекта этого года связана с дигитальным искусством . По 12 учеников из каждой школы встречаются, чтобы научиться создавать видеоролики, делать видеомонтаж на разные темы. Участники проекта развивают своё творчество и предпринимательство посредством творческого процесса, создают свои творения, учатся планировать, созидать и анализировать свои работы. Ребята совершенствуют свои навыки дигитальных компетенций. Встреча состоялась в Пала школе. В апреле учеников из Пала школы ждём к себе в гости!
*********************************************************
FOTOGALERII:

Esimene päev
Teine päev
Kolmas päev
Neljas päev

Один день из жизни нашей школы

В рамках международного проекта „Show me your life“ ученики 6а класса подготовили интересное видео, в котором рассказали и показали, как для них проходит обыкновенный школьный день.
В проекте „Show me your life“ принимают участие школы из 10 европейских государств. Главная цель проекта – получить практику общения на иностранном языке, использовать английский язык для повседневного общения.
Видео можно посмотреть здесь: https://youtu.be/zycxNx2jlH0

II trimestri lõpuaktused

6. märtsil toimunud II trimestri lõpuaktustel tunnustati parimaid õppijaid aineolümpiaadidest osavõtjaid.
*****************************************************
6 марта в школе состоялась итоговая линейка, на которой были подведены итоги II триместра и участия учеников в олимпиадах.

FOTOGALERII

FOTOGALERII

Veeohutuskoolitus Päästeametis / 6 марта в школе состоялась итоговая линейка, на которой были подведены итоги II триместра и участия учеников в олимпиадах

1B klass külastas kolmapäeval 07. märtsil Valga Päästeametit ja kuulas väga õpetlikku koolitust teemal „Veeohutus“. Õpilatele räägiti, et ujuma tohib minna ainult täiskavanud inimesega koos ja üksinda ei tohi mitte mingil juhul seda teha. Üle korratud sai ka abi kutsumine ja  hädaabinumber 112, mida lapsed hästi juba teadsid. Räägiti veeõnnetuse põhjustest, ujumise abivahenditest ja paadisõidust. Lapsed said selga proovida päästeveste, et nad saaksid aru selle õigesti kasutamisest. Nikale pandi käele käepael nimega ja selgitati, miks peab seda rahvarohkes kohas kasutama. Kuigi lastel oli väga suur soov rääkida palju oma kogemusi ja juhtumusi, sai  kahjuks aeg otsa. Lisaboonusena tutvustati meile ka päästeameti autosid. Lapsed said ka ise autos käia ja sireeni kuulata. Väga vahva vahejuhtum oli häire andmine, kui meie õpetajad pidi kiirest minema väljakutsele ja pärast selgus, et väljakutse tuligi meie koolist. Nägime oma silmaga, kui kiiresti päästjad reageerivad. Kingituseks saime kaks värvipilti ja koolis meenutasime, mida õpetlikku kellelegi meelde jäi. Lastele meeldis väga ning täna tahtsid kõik päästjaks saada.
****************************************************
Ученики 1Б класса 7 марта посетили службу спасения, где для них провели очень полезный курс «Безопасность на воде».
Ученикам рассказали, что плавть можно ходить только под присмотром взрослых. В неотложных случаях надо сообщать о случившемся по номеру 112, что первоклассники уже хорошо знали. Говорили о причинах несчастных случаев на воде, вспомогательных средствах для плавания и катании на лодках. Ученики смогли попробовать применять спасательные жилеты. Как бонус, ученикам показали спасательные машины. Увидели, как быстро спасатели реагируют на вызов. Экскурсия очень понравилась, теперь все в классе хотят стать спасателями.
****************************************************
Fotogalerii