Õpihuvilaagrid

Sellel suvel toimuvad õpihuvilaagrid järgmistel kuupäevadel: 19.-22.07.21, 26.-29.07.21, 2.-5.08.21, 9.-12.08.21 ja 16.-19.08.21.

Õpihuvilaagri korraldamise eesmärgiks on leevendada kriisist tingitud negatiivseid mõjusid õpilaste teadmiste ja oskuste omandamisele, üldpädevuste kujundamisele ning õpimotivatsiooni hoidmisele. Eesmärgist tulenevalt on laagri kavandatavad tegevused planeeritud ainevaldkonniti vastavalt õpilaste teadmistes ja oskustes tekkinud lünkadest.
Täpsem info esitatakse registreeritud õpilastele, lapsevanematele ja õpetajatele e-kooli.

Kohtumiseni laagris! 🌞

——————————————————————

Этим летом учебные лагеря по интересам будут проходить в следующие дни: 19-22 июля, 21-29 июля, 21 августа, 2 августа, 21 августа, 21 августа 2012 года и 16-19, 21 августа.

Цель организации учебного лагеря по интересам – смягчить негативное влияние кризиса на приобретение учащимися знаний и навыков, развитие общих компетенций и поддержка учебной мотивации. Деятельность лагеря спланирована по предметным областям в соответствии с пробелами в знаниях и навыками учащихся.

Больше информации будет передано зарегистрированным в лагерь ученикам, родителям и учителям в e-kool.

До встречи в лагере! 🌞

Ilusat koolivaheaega! Хороших каникул

Kooli kantselei on avatud:
12.-15. juuli kell 09:00-14:00
alates 04. augustist kell 09:00-14:00

Valga Priimetsa Kooli astumise dokumente saab esitada koolimaja 1. korrusel sekretäri kabinetis või e-posti teel post@vpmk.edu.ee. Vajalike dokumentide loetelu on Valga Priimetsa Kooli kodulehel http://vpmk.edu.ee/vastuvotmise-kord/

9. klasside pidulik lõpuaktus 18.06.2021

Kuna eriolukorrast tingitud  piiranguid vähendati juuniks oluliselt, oli võimalik korraldada ka aktusi. Valga Priimetsa Koolis toimus  üheksandate klasside lõpuaktus 18. juunil kell 15.00 Järgisime  2+2 reeglit. Pidu toimus meie enda kooli õuealal. Vanematel ja külalistel oli võimalik meie ilusat pidu jälgida trepiastmetel istudes või rõdult.

Valga Vallavalitsusest külastas meid kultuuri- ja haridusteenistuse juht Pille Raudam, samuti oli kutsutud meie kooli endine direktor Marina Krotova. Külalisesinejad stuudiost Joy kinkisid meie lõpetajatele laulu ja tantsu. Kõik 42 õpilast said said põhikooli lõputunnistused ja suunduvad edasi õppima Valga Gümnaasiumisse, Valga Kutseõppekeskusesse ja teistesse koolidesse üle Eesti.

Peo lõpus jätsid lõpetajad põhikooliga hüvasti lõpuvalsi ja laulu esitamisega. Peomeeleolu oli kõikidel osalejatel hea.

Galerii

11.06.2021 1.-8. klasside pidulikud 3. trimestri lõpuaktused

Reedel, 11.06.2021 toimusid meie koolihoovis 1.-8. klasside pidulikud 3. trimestri lõpuaktused, kus tunnustati õpilasi heade ja väga heade õpitulemuste eest ning anti kätte ka muud tänukirjad ja diplomid, mis olid vahepeal kogunenud seoses erinevatel võistlustel, konkurssidel ja olümpiaadidel osalemistega.

Galerii

04.06.2021 Haridus-ja teadusministri külaskäik

Reedel, 4.juunil külastas meie kooli haridus-ja teadusminister Liina Kersna. Minister tutvus uue koolihoonega ning kuulas ära koolipere rõõmud ja mured. Visiidi lõpus aitas minister käivitada Valga Priimetsa Kooli uue traditsiooni – mälestusseina.

Fotod visiidist

Uudis Valga valla kodulehel