Toidupakid (5.-9. kl)

Lugupeetud 5.-9. klassi lapsevanemad!
Toidupakid (2 nädala eest) antakse kätte neljapäeval, 4. märtsil ja 18. märtsil, kella 10.00 – 14.00. Paki saab kätte koolimaja sööklapoolse külje juurest.

Уважаемые родители 5.-9. классов!
Продуктовые пакеты (за 2 недели) будут раздавать в четверг, 4 марта и 18 марта, с 10.00 – 14.00. Пакет можно получить со стороны столовой.

Eelkooli info

Seoses COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks EELKLASSI töö ajutiselt peatatud alates 1. märtsist 2021. a kuni 28. märtsini 2021. a (kaasa arvatud).
Küsimuste korral pöörduge palun post@vpmk.edu.ee või tel. 766 3852.

В связи с предотвращением распространения вируса COVID-19 работа подготовительного класса временно приостановлена
с 1 марта 2021 года по 28 марта 2021 года (включительно).
По всем вопросам обращайтесь по адресу post@vpmk.edu.ee или по телефону 766 3852.

Õppetöö alates 01.03.2021

Alates esmaspäevast (01.03.2021) toimub õppetöö alljärgnevalt:

1.-4. klassides toimub kontaktõpe

5.-9. klassides toimub distantsõpe

Результаты викторины по произведениям Агнии Барто

17 февраля исполнилось 115 лет со дня рождения замечательной детской поэтессе, писательнице Агнии Львовне Барто. В этот день была проведена онлайн-викторина по произведениям этой поэтессы. В викторине приняли участие ученики с 2 по 3  класс.

Среди 2-х классов лучшие – Вылегжанина Эстер (2б класс) и Мартен Рафаэль (2а класс). Среди 3 –х классов – Лиана Кулешова (3б класс) и Андреев Антон (3а класс).

Vastlapäev

Vastlapäev lõpetab jõuludega alanud lõbustused. See on liikuv püha, päev enne tuhkapäeva. Vastlapäeva pühitsetakse eriti suure pidulikkusega kreeka- ja roomakatoliiklikes maades.
Vastlapäevakombestik ja vastlatoidud on püsinud paljuski muutumatuna tänu lastele ja noortele. Peale seajalgade, soolaubade ja hernesupi on vastlapäeva eritoit vastlakuklid.
Tänini on populaarne ka liulaskmine.
Ainult et kui veel 20. sajandi teisel poolel püüti hobuse ja saaniga sõita, mäest lasti alla suurte kelkude ja regedega, siis sajandi lõpupoole kõlbas liulaskmiseks igat masti kelk, liulaud vms.

Влияние температуры на проведение учебной деятельности

1-6 классы могут не ходить в школу, если ощущаемая температура менее минус 20-ти градусов и не организована довозка учащихся в школу и обратно.
Для 7-9 классов аналогичная температура составляет минус 25 градусов.

https://www.riigiteataja.ee/akt/124042020009?leiaKehtiv

§ 9. Temperatuuri mõju õppetegevuse korraldamisele
(1) Õppetunnid jäetakse ära õpperuumis, kus õhutemperatuur on vähem kui 19 ºC ja võimla õhutemperatuur on vähem kui 18 ºC.
(2) Õppetegevuse korraldamisel arvestatakse välisõhu temperatuuri ja tuule kiiruse koosmõjust sõltuvat tuule-külma indeksit ning organismile tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri.
(3) Õppetunnid võib ära jätta, kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ja tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on:
1) miinus 20 ºC ja madalam 1.–6. klassis;
2) miinus 25 ºC ja madalam 7.–9. klassis.
(4) Madalast välisõhu temperatuurist hoolimata kooli tulnud õpilastele korraldatakse kojusaatmise võimaluseni erinevaid tegevusi.
(5) Kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues:
1) 1.–6. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 10 ºC;
2) 7.–12. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 15 ºC;
3) mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s.
(6) Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hinnatakse Riigi Ilmateenistuse veebilehel http://www.ilmateenistus.ee avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete ja Terviseameti veebilehel avaldatud tuule-külma indeksi tabeli alusel.