Info

8А класс продолжает учиться дистанционно. При условии, что все ученики здоровы 2 декабря класс продолжит учёбу в школе.

Info

23 ноября по рекомендации учреждения здравоохранения на дистанционное обучение переведён  8А класс до получения результата теста на коронавирус у одного ученика. Все остальные классы работают в обычном режиме.
Просим родителей учеников своевременно информировать школу о подозрении или случаях заражения коронавирусом.

Администрация школы

Уважаемые родители!

Убедительно просим, если  у членов  семьи  есть  симптомы короновирусной инфекции и они направлены на тестирование, просим до получения результата оставаться дома.

04.11.2020 Vabaduse 13 koolimaja avamine

Täna, 4. novembril toimus Valga Priimetsa Kooli uue koolihoone avamine. Selle raames külastasid meid haridus- ja teadusminister Mailis Reps ning teised külalised vallavalitsusest, vallavolikogust ning teistest valla asutustest.

Galerii

Сообщаем, что тест на коронавирус у ученика показал негативный результат. С завтрашнего дня, 29 октября, все классы учатся в обычном режиме.
Убедительно просим учеников и родителей соблюдать меры предосторожности и по возможности исключать поездки.

Руководство школы

Подозрение на коронавирус в школе / Valga Priimetsa koolis koroonaviiruse kahtlus

Сегодня, в понедельник,  ученики 9В класса и 3 учителя, которые утром контактировали с учениками,  отправлены домой, т.к. у одного ученика обнаружены симптомы заболевания. В школе предприняты предупредительные меры до получения результата теста. Решение принято  совместно с Инспекцией по здоровью и Волостной управой , ученик отправлен на тестирование. До выяснения результата теста ученики и учителя, контактировавшие с ним отправлены на дистанционное обучение. Остальные ученики в школе продолжают учиться в обычном режиме. Дальнейшие действия будут исходить от результата тестирования ученика и распоряжений Инспекции по здоровью.

Valga Priimetsa koolis saadeti esmaspäeval koju 9. b klassi õpilased ja kolm õpetajat, kuna ühe õpilase puhul tekkis kahtlus võimaliku nakatumise osas COVID-19 viirusega. Koolis on võetud tarvitusele ennetavad abinõud. Otsus tehti koostöös Terviseametiga ja õpilane on suunatud testimisele. Kuni testi tulemuse selgumiseni on õpilasega samas klassiruumis viibinud õpilased ja õpetajad distantsõppel. Ülejäänud klassid ja õpetajad jätkavad tavapärase koolieluga. Priimetsa kooli direktori Marina Krotova sõnul on tegemist ennetava abinõuga, õpilastele on jagatud isikukaitsevahendid ja täiendavad juhised nakatumise vältimiseks. Lisaks on riski maandamiseks tehtud muud nõutavad toimingud. Teavitatakse ka kooli kogu kooli kollektiivi ja lapsevanemaid. Edasiste otsuste tegemisel käesoleval nädalal juhindutakse Terviseameti soovitustest ja testi tulemustest.

Valga Vallavalitsus teavitab avalikkust uue informatsiooni saamisel koheselt, ühtlasi soovime rõhutada, et tegemist on ennetavate sammudega ja nakatumine pole seni kinnitust leidnud. Lisainformatsiooni saab kooli direktorilt: 766 3851 või post@vpmk.edu.ee

Hea Valga Priimetsa Kooli 9.klassi õpilane!

Kui soovid olla ajavahemikul 2.-6. novembrini ühe Valga Gümnaasiumi 10.klassi õpilase vari, siis toimi nii:
– õpilasvarjunädalaks registreerimine kestab 25. oktoobrini;
– õpilasvarjuks tuleb registreerida e-postil egle.kovask@valgagym.ee;
– õpilasvarjuks registreerib 9. klassi õpilane end ise, andes kirja sisus teada *
* oma ees- ja perekonnanime, * oma kooli, kuupäeva, millal soovib varjutama tulla ning * õppesuuna, kuhu soovid varjuks tulla
(humanitaar, reaal, majandus või riigikaitse- ja siseturvlisus).
– kohtade arv õpilasvarjuks tulemisel on piiratud; 

– 9. klassi õpilasele saadetakse Valga Gümnaasiumi poolt kinnituskiri, kas ta saab valitud kuupäeval õpilasvarjuks tulla;
kui 9. klassi õpilane saab kinnituse varjutama tulemiseks, tuleb tal tegutseda järgmiselt:
* teavitada oma klassijuhatajat või huvijuhti Valga Gümnaasiumisse õpilasvarjuks tulemisest;
* organiseerida endale kooli ja koju transport;
* võtta kaasa kirjutusvahend ja vihik olulisema ülesmärkimiseks;
* võtta kaasa vahetusjalanõud;
* tulla kohale ainult siis, kui ollakse terve;
* tulla hea tuju ja avatud meelega.
***************************************************************************
Head osalemist!