Tööpakkumised

Valga Priimetsa Kool võtab tööle

Eesti keel teise keelena õpetaja 1,0 või osaline koormus (sh 7t eriklassides)
Inglise keele õpetaja (1,0)
Logopeed (vene õppekeelega klassid) (osaline koormus 0,5)
Logopeed (eesti õppekeelega klassid) (osaline koormus 0,5)
Inimeseõpetuse õpetaja (osaline koormus 4 tundi vene õppekeelega klassides)

Ootused kandidaadile:
Kandidaadi vastavus HTMi kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele (Haridusministri 29.08.2013.a määrus nr 30 § 3), eesti keele oskus vähemalt B2 tasemel, eesti keeles õpetamise puhul C1 tasemel, täpsus, korrektsus ja vastutustundlikkus ning soov panustada kooli arengusse.

Tuleb kasuks:

Varasem töökogemus haridusasutuses, vene keele oskus vähemalt A2 tasemel, inglise keele oskus, arusaam nüüdisaegsest õpikäsitlusest, arusaam keelekümblus- ja LAK-õppe metoodika põhimõtetest, hea arvutikasutamise oskus.

Kandideerimiseks palume saata: kirjalik avaldus, elulookirjeldus ehk CV, motivatsioonikiri, haridust tõendavate dokumentide koopiad, isikut tõendava dokumendi koopia, kandidaadi soovil muud dokumendid meiliaadressile yulia.kopotnik@vpmk.edu.ee

Lisainfo: yulia.kopotnik@vpmk.edu.ee või telefoni teel 5557 8559

Tööle asumise aeg on 01.09.2021
Kandideerimise tähtaeg on 18.08.2021

************************************************************************************************************************

Valga Priimetsa Kool võtab tööle

Õppejuht (1,0)

Ootused kandidaadile:
Kandidaadi vastavus HTMi kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele (Haridusministri 29.08.2013.a määrus nr 30 § 2), eesti keele oskus C1 tasemel, täpsus, korrektsus ja vastutustundlikkus ning soov panustada kooli arengusse.

Tuleb kasuks:
Kogemus eestvedavas rollis haridusasutuses, praktiline õpetaja kogemus ja õpetaja kutse, hariduslike erivajadustega õppijate koordineerimise kogemus, vene keele oskus vähemalt A2 tasemel, inglise keele oskus, arusaam nüüdisaegsest õpikäsitlusest, arusaam keelekümblus- ja LAK-õppe metoodika põhimõttetest, projekti kirjutamise oskus, väga hea arvutikasutamise oskus.

Kandideerimiseks palume saata: kirjalik avaldus, elulookirjeldus ehk CV, motivatsioonikiri, haridust tõendavate dokumentide koopiad, isikut tõendava dokumendi koopia, kandidaadi soovil muud dokumendid meiliaadressile yulia.kopotnik@vpmk.edu.ee

Tööle asumise aeg on 01.09.2021
Kandideerimise tähtaeg on 18.08.2021