TEK

58496

Projektist loe siin

Ideoloogia aluseks on 10 Tervist Edendavate Koolide põhiprintsiipi:

  1. demokraatia rakendamine ja osalus;
  2. õiglus ja kättesaadavus;
  3. võimestamine ja tegevuspädevus;
  4. jätkusuutlikkus;
  5. õppekavapõhine tervise edendamine;
  6. õpetajakoolituse tagamine;
  7. koolikeskkond;
  8. koostöö ja partnerlus;
  9. kogukonna kaasamine;
  10. tulemuste hindamine.