Eksamite ja tasemetööde ajad

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad 2017/2018. õa

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 1. juuni 2018. a;
2) eesti keel teise keelena (suuline) – 1. juuni; 4 –5. juuni 2018. a;
3) matemaatika (kirjalik) – 8. juuni 2018. a;
4) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2018. a;
5) valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena –  (suuline)  13. –14. juuni 2018. a.

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2017/2018. õa

3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 24. mai 2018. a;
2) matemaatika (kirjalik) – 29. mai 2018. a.

6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) eesti keel teise keelena (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 16. mai 2018. a;
2) matemaatika (kirjalik) – 22. mai 2018. a;
3) vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 30. mai 2018. a.

Allikas: Haridus- ja Teadusministeerium