Eksamite ja tasemetööde ajad

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad 2018/2019. õa

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) eesti keel (kirjalik) – 3. juuni 2019. a;
2) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 3. juuni 2019. a;
3) eesti keel teise keelena (suuline) – 3 –5. juuni 2019. a;
4) matemaatika (kirjalik) – 10. juuni 2019. a;
5) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13.juuni 2019. a;
6) valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena –  (suuline)  13. –14. juuni 2019. a.

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2017/2018. õa

3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1)eesti keel/vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 8. mai 2019.a.;
2)matemaatika (kirjalik) – 15.mai 2019.a.

4. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
1) loodusõpetus (kirjalik) – 2.oktoober 2018.a.

6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1)eesti keel/eesti keel teise keelena (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) 29.mai 2019.a;
2)matemaatika (kirjalik) – 21.mai 2019.a;
3)vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 29.mai 2019.a.

7.klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
1)loodusõpetus(kirjalik) – 25.september 2018.a.