Haridus- ja teadusminister Mailis Repsi kooliaasta alguse tervitus

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps soovib algava kooliaasta alguse puhul õpilastele rõõmsat ja õhinat täis kooliaastat, mis tooks palju tarkust.

“Esitage põnevaid küsimusi ning olge aktiivsed, et saada parimad teadmised,” innustab minister Reps õpilasi uuest õppeaastast võimalikult palju teadmisi ammutama. Mailis Reps tunnustab õpetajaid hariduse tipptaseme hoidmisel ja parimal võimalikul viisil teadmiste edasi andmisel. Samuti on oluline ka lapsevanemate tugi – vaid üheskoos, toetudes perele ja kogukonnale, saab laste omandatav haridus vaid parimaks võimalikuks. Minister avaldab lootust, et uus õppeaasta kujuneb meeldejäävaks tänu uute ja mitmekesiste võimaluste kasutamisel. “Armas haridusrahvas – mõnusat, edukat ja toredat kooliaastat,” soovib minister Mailis Reps. 

Ministri kooliaasta alguse tervitusvideo on leitav siit.

Valga Priimetsa Kool võtab tööle alates 27.08.2018 järgmised õpetajad:

  • klassiõpetaja keelekümblusklassi täiskohaga
  • muusikaõpetaja ( eesti keeles, osalise tööajaga)
  • käsitöö ja kodunduse õpetaja (eesti keeles osalise tööajaga)

Avaldus ja CV palume saata aadressile post@vpmk.edu.ee
Lisainfo telefonil 58835431 või meili teel

Haridus- ja teadusminister Mailis Repsi kooliaastalõpu tervitus

Head õpilased!

Põllumees ütleb, et juunikuus loob rukis pead. Ja sellest sõltub, milliseks kujuneb saak, mis sügisel leivaviljana salve jõuab. Hariduspõllul on samamoodi – läinud õppeaasta on aluseks sellele, milliseks kujuneb teie edasine koolitee. Iga õpitud aasta on vundamendiks järgmisele ning kooliaeg omakorda kogu järgnevale elule. Seega loodan, et ka sel aastal ladusite järjekordse kihi hoole ja armastusega.

LOE EDASI:

Поздравление министра образования и науки Майлис Репс с окончанием учебного года

Дорогие ученики!

У крестьян есть поговорка – juunikuus loob rukis pead. По-русски говорят немного иначе, но смысл тот же – «коль в мае дождь, так будет и рожь». И от этого зависит, каким будет урожай, который осенью окажется в закромах. То же самое и с образованием – каждый пройденный учебный год формирует вашу дальнейшую учебу. Каждый учебный год ложится в основу следующему, а школьные годы в свою очередь закладывают фундамент всей дальнейшей жизни. Поэтому я надеюсь, что в этом году вам удалось прилежно усвоить очередной пласт знаний.

LOE EDASI: