Уважаемые родители!

Убедительно просим, если  у членов  семьи  есть  симптомы короновирусной инфекции и они направлены на тестирование, просим до получения результата оставаться дома.

04.11.2020 Vabaduse 13 koolimaja avamine

Täna, 4. novembril toimus Valga Priimetsa Kooli uue koolihoone avamine. Selle raames külastasid meid haridus- ja teadusminister Mailis Reps ning teised külalised vallavalitsusest, vallavolikogust ning teistest valla asutustest.

Galerii

Сообщаем, что тест на коронавирус у ученика показал негативный результат. С завтрашнего дня, 29 октября, все классы учатся в обычном режиме.
Убедительно просим учеников и родителей соблюдать меры предосторожности и по возможности исключать поездки.

Руководство школы

Подозрение на коронавирус в школе / Valga Priimetsa koolis koroonaviiruse kahtlus

Сегодня, в понедельник,  ученики 9В класса и 3 учителя, которые утром контактировали с учениками,  отправлены домой, т.к. у одного ученика обнаружены симптомы заболевания. В школе предприняты предупредительные меры до получения результата теста. Решение принято  совместно с Инспекцией по здоровью и Волостной управой , ученик отправлен на тестирование. До выяснения результата теста ученики и учителя, контактировавшие с ним отправлены на дистанционное обучение. Остальные ученики в школе продолжают учиться в обычном режиме. Дальнейшие действия будут исходить от результата тестирования ученика и распоряжений Инспекции по здоровью.

Valga Priimetsa koolis saadeti esmaspäeval koju 9. b klassi õpilased ja kolm õpetajat, kuna ühe õpilase puhul tekkis kahtlus võimaliku nakatumise osas COVID-19 viirusega. Koolis on võetud tarvitusele ennetavad abinõud. Otsus tehti koostöös Terviseametiga ja õpilane on suunatud testimisele. Kuni testi tulemuse selgumiseni on õpilasega samas klassiruumis viibinud õpilased ja õpetajad distantsõppel. Ülejäänud klassid ja õpetajad jätkavad tavapärase koolieluga. Priimetsa kooli direktori Marina Krotova sõnul on tegemist ennetava abinõuga, õpilastele on jagatud isikukaitsevahendid ja täiendavad juhised nakatumise vältimiseks. Lisaks on riski maandamiseks tehtud muud nõutavad toimingud. Teavitatakse ka kooli kogu kooli kollektiivi ja lapsevanemaid. Edasiste otsuste tegemisel käesoleval nädalal juhindutakse Terviseameti soovitustest ja testi tulemustest.

Valga Vallavalitsus teavitab avalikkust uue informatsiooni saamisel koheselt, ühtlasi soovime rõhutada, et tegemist on ennetavate sammudega ja nakatumine pole seni kinnitust leidnud. Lisainformatsiooni saab kooli direktorilt: 766 3851 või post@vpmk.edu.ee

Hea Valga Priimetsa Kooli 9.klassi õpilane!

Kui soovid olla ajavahemikul 2.-6. novembrini ühe Valga Gümnaasiumi 10.klassi õpilase vari, siis toimi nii:
– õpilasvarjunädalaks registreerimine kestab 25. oktoobrini;
– õpilasvarjuks tuleb registreerida e-postil egle.kovask@valgagym.ee;
– õpilasvarjuks registreerib 9. klassi õpilane end ise, andes kirja sisus teada *
* oma ees- ja perekonnanime, * oma kooli, kuupäeva, millal soovib varjutama tulla ning * õppesuuna, kuhu soovid varjuks tulla
(humanitaar, reaal, majandus või riigikaitse- ja siseturvlisus).
– kohtade arv õpilasvarjuks tulemisel on piiratud; 

– 9. klassi õpilasele saadetakse Valga Gümnaasiumi poolt kinnituskiri, kas ta saab valitud kuupäeval õpilasvarjuks tulla;
kui 9. klassi õpilane saab kinnituse varjutama tulemiseks, tuleb tal tegutseda järgmiselt:
* teavitada oma klassijuhatajat või huvijuhti Valga Gümnaasiumisse õpilasvarjuks tulemisest;
* organiseerida endale kooli ja koju transport;
* võtta kaasa kirjutusvahend ja vihik olulisema ülesmärkimiseks;
* võtta kaasa vahetusjalanõud;
* tulla kohale ainult siis, kui ollakse terve;
* tulla hea tuju ja avatud meelega.
***************************************************************************
Head osalemist!

День открытых дверей

Уважаемые родители!

Приглашаем Вас на день открытых дверей 21 октября в 11.00 или 17.00 Зарегистрироваться необходимо у классного руководителя. В связи с короновирусом, без предварительной регистрации посещение школы запрещено.

9A ja 9B klassi õpilased osalesid Minu Riik kodanikuhariduse programmis

7. oktoobril avanes meie üheksandate klasside õpilastel võimalus osaleda sisukal ja arendaval õppepäeval Tallinnas Toompea lossis ja Riigikogus, Riigimetsa Majandamise Keskuses ja Eesti Panga Muuseumis, kus tutvuti panganduse ajaloo ja tänapäevaga.  Kohtuti Riigikogu liikme Jevgeni Ossinovskiga. Õpilased vastasid viktoriiniküsimustele. Õppepäev oli väga huvitav, esinejatelt ja giididelt küsiti palju erinevaid küsimusi. 
Õppepäeval osalemine avardas õpilaste silmaringi, andis parema arusaamise kodanikuõpetusest ja sütitas neis huvi paremini järgida riigis toimuvat, see aga ongi üks osa meie riigis taotletavast lõimumisprotsessist.
Õppepäev sai teoks Valga Vallavalitsuse toele. Aitäh!

FOTOGALERII

KOOLIPERE TÄHISTAS ÕPETAJATE PÄEVA

ÕPETAJA on meie pisikese maa suurim väärtus.
Ta on nagu aednik, kes istutab õunapuu ja hoolitseb selle eest nii kaua,
kuni saame maitsta selle kuldseid vilju.
Kas me siis mäletame, kust see kõik alguse sai ja
kuidas õunapuu just selliseks sirgus?
Aitäh, õpetaja
!

Traditsiooniliselt igal aastal 5. oktoobril tähistatakse õpetajate päeva ja tänatakse õpetajaid. Valga Priimetsa Koolis algas koolipäev piduliku aktusega. Sel päeval olid õpetajateks meie kooli üheksandate klasside õpilased. Koolipäev möödus töiselt ja asjalikult.
Samuti valitakse haridusautustes AASTA ÕPETAJA* nominente. Igal aastal märtsis-aprillis saavad kõik, nii üksikisikud kui organisatsioonid, esitada oma kandidaate üleriigilise konkursi “Eestimaa õpib ja tänab” erinevatele auhindadele, et tunnustada õpetajaid ja haridusjuhte.
Valga Priimetsa Kool esitas 2020. aasta konkursile 4 nominenti järgmistes kategooriates:

Aasta õppeasutuse juht MARINA KROTOVA
Aasta põhikooli aineõpetaja RIINA KORTEL
Aasta klassiõpetaja TATJANA STIBA

Aasta põhikooli aineõpetaja nominendiks esitati ka meie koolis üle 20 aasta töötanud eesti keele õpetaja
ENELI VÄRNIK, kes käesolevast õppeaastast on Tsirguliina Kooli õppejuht.

PALJU ÕNNE KÕIKIDELE TUNNUSTUSE JA KIITUSE PÄLVINUD AASTA ÕPETAJA NOMINENTIDELE!
VÕTKE VASTU MEIE KOOLIPERE TÄNU TEHTUD SUURE JA AUVÄÄRSE TÖÖ EEST!

*AASTA ÕPETAJA on aunimetus, mis antakse õpetajale, kasvatajale, haridusasutuse juhile või mõnele teisele haridustöötajatele, kelle töö ja isiklik eeskuju on oluliselt kaasa aidanud noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud isiksusteks ning on positiivselt mõjutanud haridusasutuse, piirkonna või riigi elu.