Подозрение на коронавирус в школе / Valga Priimetsa koolis koroonaviiruse kahtlus

Сегодня, в понедельник,  ученики 9В класса и 3 учителя, которые утром контактировали с учениками,  отправлены домой, т.к. у одного ученика обнаружены симптомы заболевания. В школе предприняты предупредительные меры до получения результата теста. Решение принято  совместно с Инспекцией по здоровью и Волостной управой , ученик отправлен на тестирование. До выяснения результата теста ученики и учителя, контактировавшие с ним отправлены на дистанционное обучение. Остальные ученики в школе продолжают учиться в обычном режиме. Дальнейшие действия будут исходить от результата тестирования ученика и распоряжений Инспекции по здоровью.

Valga Priimetsa koolis saadeti esmaspäeval koju 9. b klassi õpilased ja kolm õpetajat, kuna ühe õpilase puhul tekkis kahtlus võimaliku nakatumise osas COVID-19 viirusega. Koolis on võetud tarvitusele ennetavad abinõud. Otsus tehti koostöös Terviseametiga ja õpilane on suunatud testimisele. Kuni testi tulemuse selgumiseni on õpilasega samas klassiruumis viibinud õpilased ja õpetajad distantsõppel. Ülejäänud klassid ja õpetajad jätkavad tavapärase koolieluga. Priimetsa kooli direktori Marina Krotova sõnul on tegemist ennetava abinõuga, õpilastele on jagatud isikukaitsevahendid ja täiendavad juhised nakatumise vältimiseks. Lisaks on riski maandamiseks tehtud muud nõutavad toimingud. Teavitatakse ka kooli kogu kooli kollektiivi ja lapsevanemaid. Edasiste otsuste tegemisel käesoleval nädalal juhindutakse Terviseameti soovitustest ja testi tulemustest.

Valga Vallavalitsus teavitab avalikkust uue informatsiooni saamisel koheselt, ühtlasi soovime rõhutada, et tegemist on ennetavate sammudega ja nakatumine pole seni kinnitust leidnud. Lisainformatsiooni saab kooli direktorilt: 766 3851 või post@vpmk.edu.ee