Hea Valga Priimetsa Kooli 9.klassi õpilane!

Kui soovid olla ajavahemikul 2.-6. novembrini ühe Valga Gümnaasiumi 10.klassi õpilase vari, siis toimi nii:
– õpilasvarjunädalaks registreerimine kestab 25. oktoobrini;
– õpilasvarjuks tuleb registreerida e-postil egle.kovask@valgagym.ee;
– õpilasvarjuks registreerib 9. klassi õpilane end ise, andes kirja sisus teada *
* oma ees- ja perekonnanime, * oma kooli, kuupäeva, millal soovib varjutama tulla ning * õppesuuna, kuhu soovid varjuks tulla
(humanitaar, reaal, majandus või riigikaitse- ja siseturvlisus).
– kohtade arv õpilasvarjuks tulemisel on piiratud; 

– 9. klassi õpilasele saadetakse Valga Gümnaasiumi poolt kinnituskiri, kas ta saab valitud kuupäeval õpilasvarjuks tulla;
kui 9. klassi õpilane saab kinnituse varjutama tulemiseks, tuleb tal tegutseda järgmiselt:
* teavitada oma klassijuhatajat või huvijuhti Valga Gümnaasiumisse õpilasvarjuks tulemisest;
* organiseerida endale kooli ja koju transport;
* võtta kaasa kirjutusvahend ja vihik olulisema ülesmärkimiseks;
* võtta kaasa vahetusjalanõud;
* tulla kohale ainult siis, kui ollakse terve;
* tulla hea tuju ja avatud meelega.
***************************************************************************
Head osalemist!