Veerand lõppes töötubadega

16. märtsil toimusid Valga Priimetsa Koolis erinevad töötoad, mille organiseeris oskusainete töörühm.
Käsitööalased töötoad tüdrukutele viisid läbi õpetaja Juta Vaher ja ringijuhendaja  Lilita Kušnarjova. Poiste töötuba juhendas tööõpetuse õpetaja Kalle Kornel, kus õpiti tegema erinevaid sõlmesid.
Algklassidele toimus kunsti töötuba, mida juhendas Ülla Blaasen ja muusika töötuba, kus kuulati olümpamängude hümni ja käsitleti olümpiamängude teemat, juhendajaks õpetaja Svetlana Kuzmenko.
Kooli medõde Aljona Drozdova rääkis keskmise- ja vanema astme õpilastele hügieenist ja selle olulisusest .
Algklasside õpilastele toimus veel ka kaks sportlikku töötuba, kus mängiti rahvastepalli ja saalihokit. Need töötoad viisid läbi kehalise kasvatuse õpetajad Vassili Dinis ja Karina Unt.
1.-4. klasside õpilastele  toimus ka raamatukogu tund, kus meie kooli raamatukogukogu juhataja Tamara Voronkova õpetas lastele raamatutest informatsiooni otsimist.
Näiteringis etendasid õpetaja Ljudmila Šepeleva juhendatavad lapsed näidendit ja lapsed said ka ise näitlemist proovida.
Elus väga vajalikku esmaabi õpetas ja juhendas õpilastele õpetaja  Meril Lilleleht. Õigesti liiklemisele pöörati tähelepanu Tiina Lillemetsa juhendatavas töötoas, kus mängiti liiklemisega seotud lauamänge.
5.-9. klasside  tüdrukud sai ennast aktiivselt liigutada Kerli Jänese juhendatavas zumba- trennis ja stuudio „Joy“ treeneri A.Makarovi tantsutrennis.
Vanema astme poistele oli midagi väga põnevat pakkuda Kaitseliidu Valgamaa maleval. Nimelt toimus 7.-9. klasside poistele töötuba, kus tutvustati kaitseliidu relvasid. Juhendajateks olid Ants Kronberg, Kirsti Paavel ja Igor Koroljov. Veel oli üks põnev töötuba kolmanda kooliastme poistele – enesekaitse, mida viis läbi politseis töötav T.Joakit.
Õpetaja Olga Rubtsova töötoas toimus õpilastele olümpiateemaline viktoriin. Meie kooli psühholoog ja õpetaja Oksana Avramenko tegi õpilastega kasvatuslikku mängu.
Õpetajad Tiina Kupits ja Rait Loos viisid läbi õpilastele sporditeemalise viktoriini arvutiklassis.
Suur – suur tänu kõikidele töötubade juhendajatele!
Fotogalerii

Töötoad kooli raamatukogus