Valga Priimetsa kooli 2020. aasta kodanik

Nella Riit

Õpetaja Nella Riit on olnud meie kooli pikaajaline õpetaja. Ta on õpetanud eesti keelt ja eestikeelseid õppeaineid keelekümblusklassides ning tavaklassides.
Lastesse on ta suhtunud emaliku nõudlikkusega, kuid alati on ta olnud neile ka hea nõuandja, psühholoog, lohutaja. Teda peavad armastusega meeles paljud meie kooli vilistlased. Õpetaja Nella Riit on pikki aastaid tegelenud vastutusrikka ametiühingutööga. Teinud kaastööd ainekomisjonides ja erinevates
töörühmades. Ta on olnud eesti rahvatantsu grupi juhendajaks ja tema õpetatud rahvatantsud on ilmestanud kooliüritusi. Sel aastal on ta 9. klassi klassijuhatajaks, keda ta suure kohusetundega valmistab ette kooli lõpetamiseks. Õpetaja Nella Riit on alati valmis nõu ja jõuga aitama kaasõpetajaid.
Hindame tema isiksust ja panust kooli arengule kõrgelt.