Vabadussõjas langenute mälestamine

Vabadussõjas langenute mälestamine

Vabadussõjas võidelnute mälestuspäeval, 3. jaanuaril, austatakse Eesti iseseisvuse eest võidelnuid. Samal päeval kell 10.30 toimus Valgas Metsa tänava kalmistul vabadussõja mälestusmärgi juures mälestustseremoonia, millega avaldati austust vabadussõjas võidelnud Eesti sõjaväelastele, liitlastele ja vabatahtlikele ning mälestati langenuid.

Meie kooli esindasid mälestustseremoonial õpilasomavalitsuse esindaja Arina Japrintseva ja õpetaja Pilvi Pindma.

Loe edasi:

31. detsembril 1919 jõuti Eesti Vabariigi ja Nõukogude Venemaa vahelistel läbirääkimistel vaherahu sõlmimiseni, mis nägi ette sõjategevuse lõpetamist Eesti ja Nõukogude Vene rindel 3. jaanuaril 1920 kell 10.30. Kuu aega hiljem kirjutati Tartus alla rahulepingule ja vabadussõda oli lõppenud Eesti võiduga.

3. jaanuaril 1920 kell 10.30 algas vaherahu Eesti ja Nõukogude Venemaa vahel, mis tähistas Eesti täielikku võitu Vabadussõjas. Vabadussõjas osales Eesti poolel lisaks liitlasvägede sõduritele ja vabatahtlikele 74 505 võitlejat, kellest hukkus kokku 5540 sõdurit.

1920. aastatel sai alguse traditsioon pidada iga aasta 3. jaanuaril relvarahu kehtima hakkamise hetkel vaikuseminutit, austamaks vabadussõjas võidelnud eestlasi ja välismaalasi.

Vabadussõjas võidelnute mälestuspäev on kuulutatud lipupäevaks.

Artikkel ajalehes VALGAMAALANE:

http://www.valgamaalane.ee/3454799/galerii-valgas-malestati-vabadussojas-langenuid

Galerii