RMK loodusõppeprogramm “Jäljed lumel”

27.jaanuaril osalesid 5.b ja 7.a klass  RMK korraldatud loodusõppeprogrammis
“Jäljed lumel“ Otepää looduskeskuses. Õppepäeva läbiviija Margit Turb rääkis elust metsas talvisel ajal. Õpilased said  vaadelda loomade nahku, koljusid, kihvu, väljaheiteid ning määrata rühmatööna nende õigeid omanikke. Pärast õpiti metsas tundma loomade jälgi ning ära tundma erinevate loomade tegevusjälgi. Päev Metsakoolis oli täis uusi ja huvitavaid teadmisi.
Fotogalerii