Õpime tundma loodust

09.03. toimus Valga Priimetsa Koolis 6.b ja 7.b klassi õpilastele mõeldud õppetund „Oma ja võõras“, kus Otepää looduskeskuse keskkonnahariduse spetsialist Margit Turb õpetas meid kahe õppetunni jooksul tundma Eestis kasvavaid ja elavaid võõrliike. Tutvusime meie looma – ja taimeliike ohustavate liikidega ja sellega, kuidas neid eristada kodumaistest. Kuuldu kinnistamiseks mängisime loengu lõpus huvitavat lauamängu. Rahule jäid kõik nii õpetaja kui lapsed.