Noortekohtumised”Võimalused tööturul”

Pala Põhikooli ja Valga Priimetsa Kooli ühisprojekt

http://vpmk.edu.ee/wp-content/uploads/2015/11/pilt1.jpg   http://vpmk.edu.ee/wp-content/uploads/2015/11/pilt2.jpg   http://vpmk.edu.ee/wp-content/uploads/2015/11/pilt3.png

Valga Priimetsa Kooli ja Anna Haava nimelise Pala Kooli ühistööna saab 2016. aasta alguses teoks projekt, mis annab suurepärase võimaluse keeleõppeks ja sellest tulenevalt laiemaks karjäärivalikuks. Lisaks annavad noortekohtumised suuremat informatsiooni õppimisvõimaluste kohta Eestis, samuti oskusi oma karjääri planeerida.

Kust idee alguse sai?

Valga Priimetsa Kool otsis omale sõpruskooli. Pala kool jäi meile silma õpilaskodu, kauni looduse ning suusa-, ratta- ja matkaradadega. Valga Priimetsa Kool tegi Pala koolile ettepaneku koostööks. Kahe kooli vahel toimub väga tihe suhtlus telefoni, meili ja Skype’i võrgustiku kaudu. Toimus kohtumine kooli juhtkondade vahel Palal, kus seati esialgsed eesmärgid.

Noortekohtumise elluviimise vastutus jaguneb mõlema partneri vahel võrdselt. Organiseerime ühiselt keelõppetunde , töötubasid. Vastastikku võõrustame ning jagame vastutust.

Noortekohtumised toimuvad veebruaris ja aprillis Palal, märtsis Valgas. Valga Priimetsa Koolist osaleb 12 õpilast ja Pala Koolist 12 õpilast 9. klassidest vanuses 15 – 16.

Loe edasi siit