Meie kooli  õpilased olid edukad piirkondlikul ühiskonnaõpetuse olümpiaadil

8. veebruaril toimus piirkondlik ühiskonnaõpetuse olümpiaad, millel osalesid 5 õpilast 9A klassist ja 6 õpilast 9B klassist. 50-le küsimusele tuli vastata 45 minuti jooksul, mis ei olnud just kõige kergem. Küsimused haarasid kõiki tähtsamaid Eesti ühiskonna valdkondi – valitsemine, valimised, riigikaitse, majanduslik toimetulek.
Piirkondlikul voorul saavutas teise tulemuse 9B klassi õpilane ANGELINA SARECEVA, kes ühtlasi pääseb II vooru maakonnakoha järgi. Lõppvoor toimub 23. märtsil Tartu Miina Härma Gümnaasiumis.
III tulemuse saavutas samuti meie kooli 9B klassi õpilane MARTIN STEN AADE. 
Kuna 9B klassi õpilased vastasid olümpiaadiküsimustele eesti keeles, oli see ka tunnustus õpilaste eesti keele oskusele! Ühelgi varasemal ühiskonnaõpetuse olümpiaadil pole meie õpilased nii kõrgeid tulemusi saavutanud, seda enam oleme nüüd uhked oma õpilaste üle!
Ka 1. veebruari toimunud ühiskonnaõpetuse kooliolümpiaadil saavutas parima tulemusega esikoha ANGELINA SARECEVA.
ÕNNITLEME ja TÄNAME TUBLISID ÕPILASI!