Külalisõpetajad Statoilist

Täna külastasid meie kooli Statoili toredad töötajad Katrin Urbanik ja Anna Prannitšuk, et anda külalistund 4B klassis. Katrin ja Anna rääkisid meile oma tööst, selgitasid täpsemalt, mis on müük ja suhtlemine. Lapsed mängisid erinevaid situatsioone, et aru saada kui tähtis on omavaheline viisakas suhtlemine ja üksteise kuulamine. Lapsed said olla ka ostja rollis ja kokku puutuda erineva suhtumisega klienditeenindajaga. Mõistsime, et enda pahad emotsioonid tuleb koju jätta nii ostjal kui ka klienditeenindajal. Eriti rõõmustav oli muidugu see, et mänguraha eest saime osta päris kaupa.
Suur, suur tänu Katrinile ja Annale!

4B klass ja õpetaja Tiina

Fotogalerii