Kooli külastas Keskkonnahariduse spetsialist

20. jaanuaril külastas Valga Priimetsa Kooli Keskkonnahariduse spetsialist Margit Turb, kes viis läbi kaks loengut 5.b ja 6.b klassi õpilastele. Õppetunni teemaks oli “Vesi – meie loodusrikkus”. Kordasime üle vee omadused. Arutlesime, mis on pinnavee ja põhjavee vahe. Saime teada, kust tuleb kraanivesi, kust pudelivesi. Õpilased tegid vee maitsmise pimetesti, mille kestel valiti välja osalejate lemmikvesi. Vesteldi veekasutuse kohta kodus ja otsiti võimalusi selle kokkuhoiuks.
Õpetaja Reet Karbik