KoodiTundides õpiti programmeerimist

KoodiTund (Hour Of Code) on rahvusvaheline algatus, mille eesmärk on julgustada kõiki inimesi üle kogu maailma ühe tunni jooksul koodi kirjutamist proovima. Meie kooli keelekümblusõpilased  1B -7B klassini võtsid sellest algatusest osa. Täna proovis koodi kirjutamist meie koolis ca 120 last. Tunni eesmärgiks on anda osalejatele, kes pole varem programmeerimisega kokku puutunud, ülevaade programmeerimise algtõdedest, kasutades mängulist keskkonda. Tunde viis läbi külalisõpetaja Erik Kaljumäe Tartu Ülikooli Informaatika Bakalaureuse tudeng. Suurimad tänud talle!

Vene keeles