II trimestri lõpuaktus

20.veebruaril toimunud II trimestri lõpuaktusel kiideti tublimaid õppureid ja aineolümpiaadidest osavõtjaid.

FOTOGALERII