II trimestri kokkuvõtvad aktused

4. märtsil toimusid 1.-4. klasside ja 5.-9. klasside kokkuvõtvad aktused. Tunnustati headele ja väga headele hinnetele õppijaid ning tublisid kooli- ja piirkonnavoorude aineolümpiaadidest osavõtjaid.

FOTOD 1.- 4. klass
FOTOD 5.-9. klass