9. klasside õpilased tutvusid riigiinstitutsioonidega

19. oktoobril osalesid 9. klasside õpilased kodanikuhariduse programmis MINU RIIK. Külastati presidendi lossi Kardiorus ja parlamendihoonet Toompeal. Tutvuti mõlema institutsiooni tööga.
Õppepäeval osalemine avardas õpilaste silmaringi, andis parema arusaamise kodanikuõpetusest ja sütitas noortes huvi paremini järgida riigis toimuvat, mis aga ongi üks osa meie riigis taotletavast lõimumisprotsessist.
Õppepäev lõppes huvitava ja põneva ekskursiooniga Tallinki laeval Baltic Queen.

 FOTOGALERII