7. b klass koos klassijuhatajaga võtab osa projektist „ Salliv kool“

7. aprillil sõitis 7.b klass koos klassijuhataja Reet Karbikuga ekskursioonile Tallinna, kus külastati Panga muuseumi ning Von Glehni teatris foorumetendust. Meiega koos sõitsid veel Pühajärve põhikooli ning Hummuli põhikooli õpilased. Eesti Panga muuseumis tutvusime Eesti raha ja selle ajalooga. Muuseumi väljapanek andis aimu ka Eesti riigi kujunemise loost. Foorumteatris oli võimalus arutleda inimestevaheliste suhete üle, hea ja halva käitumise, tegude ajendite ja moraalsete valikute üle. Eriliselt kiidame Mark Anissimovi ning Rimma Kalininat, kel oli võimalus osaleda näitlejana lavastuses. Ootamas on veel teisigi huvitavaid kokkusaamisi projekti raames.