Valga Priimetsa Kool võtab tööle alates 27.08.2018 järgmised õpetajad:

  • klassiõpetaja keelekümblusklassi täiskohaga
  • muusikaõpetaja ( eesti keeles, osalise tööajaga)
  • käsitöö ja kodunduse õpetaja (eesti keeles osalise tööajaga)

Avaldus ja CV palume saata aadressile post@vpmk.edu.ee
Lisainfo telefonil 58835431 või meili teel