Valga Priimetsa Kool võtab tööle alates 27.08.2018 järgmised õpetajad:

  • klassiõpetaja keelekümblusklassis täiskohaga
  • muusikaõpetaja ( eesti keeles, osalise tööaega)
  • käsitöö ja kodundus õpetaja (eesti keeles osalise tööaega)

Avaldus ja CV palume saata aadressile post@vpmk.edu.ee
Lisainfo telefonil 58835431 või meili teel