Hoolekogu esimees pälvis kõrge tunnustuse!

Valga linnal on tavaks tunnustada auhinnaga «Valga aastaring» isikuid, organisatsioone ja ettevõtteid, kelle tegevus mõjutanud oluliselt linna arengut. Auhinnad, mis kannavad linna värvilist logo, andsid vabariigi aastapäeva vastuvõtul üle linnapea Kalev Härk ja linnavolikogu esimees Ivar Unt. 22.veebruaril Valga Gümnaasiumis toimunud vabariigi aastapäevale pühendatud kontsertaktusel tunnustati viit linna aasta tegijat, kelle hulgas oli ka Valga Priimetsa Kooli poolt esitatud kandidaat kooli hoolekogu esimees VITALI  MAŠNITŠ.

“/…/ Kooli aukodanik seisab venekeelse hariduse eest
Tunnustuse saajate seas oli ka Valga Priimetsa kooli hoolekogu esimees Vitali Mašnitš, keda kooli kollektiiv pidas mullu aasta kodaniku aunimetuse vääriliseks. Tunnustamiseks esitas mehe kooli direktor Marina Krotova.
Mašnitš on hea seisnud venekeelse hariduse säilimise eest ning aidanud luua eesti keele õppimise võimalusi muukeelsetele noortele.
«Ta on tubli lapsevanem ja isa, kelle viis last on õppinud või õpivad praegu Valga Priimetsa koolis. Vilistlasena on ta võtnud südameasjaks osaleda kooli tegemistes, kaasates oma eakaaslasi ja teisi lastevanemaid,» iseloomustas koolijuht. Ta on sirgjooneline ning julgeb välja öelda oma arvamuse, seisab kooli huvide ja maine tõstmise eest /…/”.

                                                                                  Väljavõte ajaleht VALGAMAALANE artiklist

                                                                                     Vitali Mašnitš / Arvo Meeks/Valgamaalane

        PALJU ÕNNE KÕRGE  TUNNUSTUSE  PUHUL!