20 aastat KEELEKÜMBLUST

Meie koolil on pikaajaline keelekümbluse õppe kogemus. 1997/1998.õppeaastal avatud esimesest eestikeelsest süvaõppeklassist on saanud läbi aineõppe eesti keele järjepidev õpetamine ja omandamine. Aastate jooksul oleme saavutanud taseme, kus meie kooli õpilased tunnevad end siin hästi, mõistes, et siin on väga head edasiõppimise võimalused, siia võib rajada oma kodu. Integreerumine mitmekultuurilisse ühiskonda on olnud meie järjepideva töö peaeesmärk ja selle nimel on meie õpetajad andnud suure panuse.
Loe edasi
Loe ka siit