Mets – meie suurim väärtus

Tänu MTÜ Valgamaa Eramaetsaühingule viis metsaistutajate preemiaekskursioon seekord kaugele Lääne-Virumaale, Sagadi metsamuuseumisse.  Metsamuuseumis saime teada, mida kõike on metsal olnud pakkuda meie esivanematele ja mida ta tähendab meile tänapäeval. Õpilased uurisid, kuidas puuringe lugeda ning puu vanust määrata, tutvusid puuliikidega, vaatlesid erinevaid metsatööriideid ja – masinaid. Toredad olid ka meie metsades elavate loomade topised. Saadi juurde uusi teadmisi  liblikatest.   
Pärast pikka sõitu ja ringkäiku Sagadis puhati ja peeti piknikku Võsu mererannas. Julgemad nautisid aga kaunist ilma mõnuga isegi merevees!

Fotogalerii