Jätkusuutlik areng ja säästlik eluviis

Õppeaasta lõpp on peatselt käes. Kohe-kohe kõlab üheksandikele viimane koolikell.
Meie kooli õpetajad pakuvad viimastel koolipäevadel huvitavaid ja arendavaid tegevusi ja töötubasid. Nii toimusid  24. mail koostöös MTÜ Mondo- ja Valga Gümnaasiumiga KUNKSMOORI TÖÖTOAD.
Kunksmoor on tuntud kirjaniku Aino Perviku lasteraamatu KUNKSMOOR tore, sõbralik ja heasüdamlik peategelane, kelles on peidus kogu maailma tarkus ravimisest ja taimedest.
Töötubade läbivaks teemaks olidki taimed, millest valmistati maitsvat teed, tehti toredaid taimemaale ja- maske ning läbi taimede edastati sõnumeid.  
Töötubade eesmärk oli mõista kultuuri- ja looduskeskkonna jätkusuutlikku arengut ja teadvustada mineviku ja nüüdisaja ühiskondade kultuurilist mitmekesisust.  Õpilased mõistsid looduse säilitamise ja säästliku eluviisi tähtsust, sest kogu eluks vajaliku on inimesed saanud ja saavad ikka ainult puhtast loodusest.
Töötubades osalesid 5.-8. klasside õpilased ning rühmatöödest valminud näitus asub II korrusel.  
Oleme väga tänulikud Valga Gümnaasiumi õpetajale Pille Oleskile ja tema õpilastele, kelle ideel ja toel töötoad teoks said!          
Fotogalerii