Linnakoolide õpilased panid oma teadmised proovile

Eesti Vabariigi sünnipäeva eel, 21.veebruaril toimus Valga Priimetsa Koolis interaktiivne viktoriin. Küsimused olid koostatud Eesti  ajaloost, loodusest, keelest jms. Viktoriinidel osalesid lisaks meie kooli võistkondadele ka võistkonnad Valga Põhikoolist, Valga Gümnaasiumist ja Valga Kaugõppegümnaasiumist.
5.-6. klasside arvestuses saavutasid I-II koha Valga Põhikooli õpilased. III koht läks aga meie kooli 6 B klassi võistkonnale koosseisus Anastassija Anufrijeva, Sergei Kapitula, Daniel Kobzar.
7.-9. klasside arvestuses läksid kolm esikohta Valga Põhikooli võistkondadele.
Gümnasistide hulgas said esimese koha Valga Gümnaasiumi õpilased. II-III koht läks jagamisele Valga Kaugõppegümnaasiumi ja Valga Gümnaasiumi võistkondade vahel.
******************************************************
Ученики городских школ соревновались в знаниях истории, языка, природы, культуры Эстонии

Накануне юбилея Эстонии 21 февраля в нашей школе состоялась интерактивная викторина. Вопросы были составлены с учётом истории, природы, языка, культуры Эстонии и т.д. В викторине приняли участие команды нашей школы, Валгаской основной школы, Валгаской Гимназии и Валгаской заочной гимназии. Среди 5-6 классов 1-2 место получили ребята Основной школы, а 3 место-наши ученики: 6Б класс Анастасия Ануфриева, Сергей Капитула, Даниель Кобзарь. Среди 7-9 классов все три призовых места ушли в Основную школу. От гимназии участвовало много наших выпускников! Призовые места разделили между собой ученики двух гимназий.
*******************************************************

FOTOGALERII