Huvitavad asjad ei juhtu alati meist eemal

22.veebruaril osales 5B klass Valga ajalugu tutvustavas raamatukogutunnis, mille viis läbi raamatukogujuhataja Jelena Mašnitš. Tema juttu ilmestas suurel hulgal ajaloolise tähtsusega fotosid meie kodulinnast. Õpilased kuulasid huviga ja said  linna kohta väga palju teadmisi. Tagasiside saamiseks oli raamatukogujuhataja Jelenal koostatud põnevad küsimused, millele vastuseid hakati õhinal otsima. Tunni lõpetuseks sai iga õigesti vastanu pisikese auhinna, mille üle olid õpilased tänulikud. Jääb vaid tõdeda, et alati ei peagi millegi uue ja põneva teadasaamiseks väga kaugele minema, sest huvitavad asjad võivad juhtuda siinsamas.
Täname raamatukogujuhatajat hariva ja silmaringi avardava tunni eest.
5B klass ja klassijuhataja Eneli Värnik.
****************************************************
22 февраля ученики 5Б класса провели урок истории в школьной библиотеке. Урок провела библиотекарь Елена Ивановна Машнич. Она показала много фотографий нашего города  и рассказала много интересного. Ученики слушали с интересом и узнали много нового о нашем городе. Елена Ивановна подготовила много вопросов о городе, на которые ученики искали ответы и в конце занятия даже получили сувениры. В результате сделали вывод, что совсем не обязательно далеко ходить, чтобы узнать много нового и интересного.