KOOLIPERE TÄHISTAS ÕPETAJATE PÄEVA

ÕPETAJA on meie pisikese maa suurim väärtus.
Ta on nagu aednik, kes istutab õunapuu ja hoolitseb selle eest nii kaua,
kuni saame maitsta selle kuldseid vilju.
Kas me siis mäletame, kust see kõik alguse sai ja
kuidas õunapuu just selliseks sirgus?
Aitäh, õpetaja
!

Traditsiooniliselt igal aastal 5. oktoobril tähistatakse õpetajate päeva ja tänatakse õpetajaid. Valga Priimetsa Koolis algas koolipäev piduliku aktusega. Sel päeval olid õpetajateks meie kooli üheksandate klasside õpilased. Koolipäev möödus töiselt ja asjalikult.
Samuti valitakse haridusautustes AASTA ÕPETAJA* nominente. Igal aastal märtsis-aprillis saavad kõik, nii üksikisikud kui organisatsioonid, esitada oma kandidaate üleriigilise konkursi “Eestimaa õpib ja tänab” erinevatele auhindadele, et tunnustada õpetajaid ja haridusjuhte.
Valga Priimetsa Kool esitas 2020. aasta konkursile 4 nominenti järgmistes kategooriates:

Aasta õppeasutuse juht MARINA KROTOVA
Aasta põhikooli aineõpetaja RIINA KORTEL
Aasta klassiõpetaja TATJANA STIBA

Aasta põhikooli aineõpetaja nominendiks esitati ka meie koolis üle 20 aasta töötanud eesti keele õpetaja
ENELI VÄRNIK, kes käesolevast õppeaastast on Tsirguliina Kooli õppejuht.

PALJU ÕNNE KÕIKIDELE TUNNUSTUSE JA KIITUSE PÄLVINUD AASTA ÕPETAJA NOMINENTIDELE!
VÕTKE VASTU MEIE KOOLIPERE TÄNU TEHTUD SUURE JA AUVÄÄRSE TÖÖ EEST!

*AASTA ÕPETAJA on aunimetus, mis antakse õpetajale, kasvatajale, haridusasutuse juhile või mõnele teisele haridustöötajatele, kelle töö ja isiklik eeskuju on oluliselt kaasa aidanud noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud isiksusteks ning on positiivselt mõjutanud haridusasutuse, piirkonna või riigi elu.