9A ja 9B klassi õpilased osalesid Minu Riik kodanikuhariduse programmis

7. oktoobril avanes meie üheksandate klasside õpilastel võimalus osaleda sisukal ja arendaval õppepäeval Tallinnas Toompea lossis ja Riigikogus, Riigimetsa Majandamise Keskuses ja Eesti Panga Muuseumis, kus tutvuti panganduse ajaloo ja tänapäevaga.  Kohtuti Riigikogu liikme Jevgeni Ossinovskiga. Õpilased vastasid viktoriiniküsimustele. Õppepäev oli väga huvitav, esinejatelt ja giididelt küsiti palju erinevaid küsimusi. 
Õppepäeval osalemine avardas õpilaste silmaringi, andis parema arusaamise kodanikuõpetusest ja sütitas neis huvi paremini järgida riigis toimuvat, see aga ongi üks osa meie riigis taotletavast lõimumisprotsessist.
Õppepäev sai teoks Valga Vallavalitsuse toele. Aitäh!

FOTOGALERII