Kool tähistas kodanikupäeva

25. novembril kodanikupäevaeelne koolipäev oli meie koolis pidulik. Koolipere tähistas aktusega kodanikupäeva. Aktust juhtisid Angelika Rämmar ja Ilja Parmenenkov. Muusikalisi vahepalu esitas 2.a, 2.b ja 4.b klassi koondansambel, kelle juhendajaks on õpetaja Marika Lalin.
Kooliperet tervitas õppealajuhataja Airi Mägi.
Kodanikupäeva aktusel osales Kaitseliit Valgamaa maleva nooremleitnant Riho Karu. Oma tervituskõnes rõhutas Riho Karu kodanikuks olemise tähtsust läbi oma isikliku elu.
Teist korda andis kool välja aasta kodaniku auhinna. Viie nominendi hulgast osutus  Valga Priimetsa Kooli 2016. aasta kodaniku auväärse tiitli omanikuks inimene, kes on aastaid seisnud kooli huvide eest väljas. Tema teeneks võib lugeda meie kooli püsimajäämisele kaasaaitamine ning kooli maine tõstmine kodulinna kontekstis. Tema hoole ja valvsa pilgu all töötab nõuandev ja kooli toetav lastevanemate nõukogu – hoolekogu. Ta on aidanud kaasa meie kooli õuesõppeklassi loomisele ja alati seal, kus abi vaja on. Ta on koos abikaasaga kasvatanud üles 5 imetoredat last, kes kõik on õppinud või õpivad praegu meie koolis. Tiitli ja auhinna andis üle direktor Marina Krotova. Ilja Parmenenkov pühendas laulu “Rahvuslind” aasta kodanikule, klaveril saatis Valga Muusikakooli õpetaja Marika Reinhold.

                             Valga Priimetsa Kooli 2016. aasta kodanik
                            on meie lapsevanem ja hoolekogu esimees
                                             VITALI  MAŠNITŠ.

dsc_6625dsc_6614
Fotogalerii