Vesi meie igapäeva elus

9. klassidel toimus õppeekskursioon Rakvere veetöötlus- ja reoveepuhasti jaama.
Esimesena käisime veepuhastusjaamas. Seal me saime teada, et Eesti kasutab põhjavett ja saime vaadata ka vee puhastuse protsessi. Huvitav oli vaadata kuidas  vett puhastatakse rauast. Küsisime ka palju küsimusi.
Seejärel sõitsime reoveepuhastusjaama. Seal oli ka väga huvitav. Meile räägiti, mida tehakse reoveega ja kuidas teda puhastatakse. Selgitati, et reovee puhastamine on pikk ja keeruline protsess. Saime teada, et reovett puhastatakse bioloogiliselt, mehaaniliselt ja keemiliselt. Pärast seda läheb see vesi veeringlusesse. Küsisime taas palju küsimusi.
Kolmas ja viimane koht oli jäätmekeskus. Seal räägiti meile prügi sorteerimisest ja kasutamisest. Saime teada, et Eestis on 6 jäätmekeskust. Huvitav oli teada saada, et vanadest rehvidest tehakse asfaldit, uusi rehve ja ka merd saab puhastatakse nende abil. Meile räägiti et ühest inimesest tekib 400 kg olmejäätmeid ehk olmeprügi – igapäevane prügi. Õppekäigu lõpus täitsime töölehti, kus tuli kasutada uusi saadud teadmisi.

9B klassi õpilane Alina Petrova

Fotogalerii