Valga Priimetsa koolil on võimalus saada nüüdisaegne õppekeskkond

Valga linn on oma koolivõrku aastate jooksul korrastanud ja ümber korraldanud. On loodud eraldiseisev gümnaasium ning kaks hästi toimivat jätkusuutlikku põhikooli. Kungla tänav 16 õppehoone on värskelt renoveeritud. Käesoleva aasta 1. septembril avame täiesti uue kuue saanud J. Kuperjanovi tn 10 Valga riigigümnaasiumi õppehoone.

Valga linna koolivõrgus on kahel põhikoolil, Valga Priimetsa koolil ja Valga põhikoolil, täita väga suur roll – anda põhiharidust, valmistades meie Valga noori ette iseseisvaks eluks ja järgnevateks õpinguteks.
Nüüd on aeg ja võimalus Priimetsa kooli tarbeks renoveerida õppehoone(d) ja luua õpilastele ning õpetajatele kaasaegsed õppimis- ja õpetamistingimused. Sellel kevadel avab haridus- ja teadusministeerium „Koolivõrgu korrastamise” meetme raames tegevuse „Koolivõrgu korrastamise käigus toimuv jätkusuutlike koolide kaasajastamine” elluviimise toetusvõimalused, mille käigus on Valga linnal võimalik taotleda toetust koolihoone renoveerimiseks. Toetuse eesmärgiks on viia koolihooned vastavusse demograafiliste muutustega. Projekti raames on võimalik renoveerida täielikult õppehooned, ehitada välja õueala, õuesõppeklassid jms. Projekti kavandades peame väga hoolikalt jälgima õpilaste arvu prognoosi aastaks 2030.
Koostöös kooli juhtkonnaga on välja töötatud kaks võimalikku varianti.

Allikas: Valga linna koduleht

Loe edasi

Koolihooned: Vabaduse 13 / J. Kuperjanovi 99
J. Kuperajnovi 99 renoveerimise ajal kasutatavad asenduspinnad
Priimetsa kooli õpilaste ja õpetajate elukohad Valga linnas