RMK ekskursioon Pähni loodusparki

18. oktoobril külastasid 5B, 6B, 7A, 7B klasside õpilased Pähni loodusparki Põlvamaal, kus tutvuti “Metsaring” loodusprogrammiga. Saadi teada, kuidas seemnest sirgub suur puu ja millist kasu mets meile annab.
Õpilastega käisid kaasas õpetajad Reet Karbik ja Oksana Avramenko.

Fotogalerii