Rahvusvahelise projekti „Values of life“ aprilli tegevused

2017.aasta jaanuarist kuni maini osalevad meie kooli 6A, 7B ja 8A klassi õpilased  rahvusvahelises projektis „Values of life“ (Eluväärtused). Projekti eesmärkideks on: õppida analüüsima sisemisi tõekspidamisi, mis on käitumise aluseks; teada saada, mis on elus tähtis ja kõige olulisem; õppida väljendama oma mõtteid võõrkeeles. Projekti suhtluskeeleks on inglise keel.
Aprillikuul oli ülesandeks rääkida laste ja noorte kohustustest. Meie kooli õpilased jagasid oma mõtteid partnerikoolide õpilastega.
Õpilaste töödega saab tutvuda kabinetis 203.