Õpihuvilaagrid

Sellel suvel toimuvad õpihuvilaagrid järgmistel kuupäevadel: 19.-22.07.21, 26.-29.07.21, 2.-5.08.21, 9.-12.08.21 ja 16.-19.08.21.

Õpihuvilaagri korraldamise eesmärgiks on leevendada kriisist tingitud negatiivseid mõjusid õpilaste teadmiste ja oskuste omandamisele, üldpädevuste kujundamisele ning õpimotivatsiooni hoidmisele. Eesmärgist tulenevalt on laagri kavandatavad tegevused planeeritud ainevaldkonniti vastavalt õpilaste teadmistes ja oskustes tekkinud lünkadest.
Täpsem info esitatakse registreeritud õpilastele, lapsevanematele ja õpetajatele e-kooli.

Kohtumiseni laagris! 🌞

——————————————————————

Этим летом учебные лагеря по интересам будут проходить в следующие дни: 19-22 июля, 21-29 июля, 21 августа, 2 августа, 21 августа, 21 августа 2012 года и 16-19, 21 августа.

Цель организации учебного лагеря по интересам – смягчить негативное влияние кризиса на приобретение учащимися знаний и навыков, развитие общих компетенций и поддержка учебной мотивации. Деятельность лагеря спланирована по предметным областям в соответствии с пробелами в знаниях и навыками учащихся.

Больше информации будет передано зарегистрированным в лагерь ученикам, родителям и учителям в e-kool.

До встречи в лагере! 🌞