Noortekohtumised loovad sõpruse aastateks ning annavad uusi ja kasulikke oskusi: 1

Valga Priimetsa Kooli ja Pala Kooli koostöö on toimunud läbi erinevate projektide ja noortekohtumiste juba neli aastat. Kogemus näitab, et kohtumised arendavad noortes suhtlemisoskust ja ettevõtlikkust ning murravad noorte eelarvamusi teise kultuuritaustaga inimeste suhtes. Pala ja Priimetsa kokkusaamised ning sõprussidemed on nii lühikese ajaga saanud noortele äärmiselt oluliseks ja vajalikeks.
Meie kooli  noortele on väga oluline osaleda projektis, kus kohtutakse teise kultuuritaustaga noortega, harjutatakse eesti keelt ka väljaspool koolitundi, kogetakse ja mõistetakse elu maapiirkonnas, sest see annab võimaluse tunda kuuluvustunnet ja võrdsust teiste eesti noortega.
Tänavuse noortekohtumise teema on „Avastamas näite- ja videokunsti“
Sel õppeaastal kohtuvad mõlema kooli 12 noort, et projekti käigus õppida videoklippide loomist alustades teema valikust kuni video monteerimiseni. Osalejad saavad arendada oma loovust ja ettevõtlikkust läbi loomeprotsessi, viivad ellu omaloomingut, planeerivad ja viivad läbi omaalgatusi ning analüüsivad ennast nende tegevustes. Projektis osalejad saavad arendada oma digipädevusi, õpivad erinevaid videotehnika kasutamise viise jne.
LOE  EDASI:

*********************************************************

Молодежные встречи создают дружеские отношения в течение многих лет и предоставляют новые и полезные навыки

Сотрудничество учеников нашей школы и школы Пала уже продолжается 4 года. Встречи способствуют развитию у учеников коммуникативных навыков и предпринимательства, а также укрепляют дружбу русских и эстонских детей. Встречи учеников наших школ стали очень важными. Для учеников нашей школы очень важно практиковать эстонский язык , увидеть быт и культуру народа Эстонии. Тема молодёжного проекта этого года связана с дигитальным искусством . По 12 учеников из каждой школы встречаются, чтобы научиться создавать видеоролики, делать видеомонтаж на разные темы. Участники проекта развивают своё творчество и предпринимательство посредством творческого процесса, создают свои творения, учатся планировать, созидать и анализировать свои работы. Ребята совершенствуют свои навыки дигитальных компетенций. Встреча состоялась в Пала школе. В апреле учеников из Пала школы ждём к себе в гости!
*********************************************************
FOTOGALERII:

Esimene päev
Teine päev
Kolmas päev
Neljas päev