Mälestati Paju lahingu kangelasi

31. jaanuaril  meenutati 98. aasta möödumist Paju lahingust ja Valga vabastamisest.
Paju lahing kui üks verisemaid ja otsustavamaid Vabadussõjas näitas Eesti kaitseväelaste vaprust ja otsustavust. Kuperjanovlased koos Soome vabatahtlike Põhja Poegadega vallutasid punastelt tagasi mõisasüdame, mis avas tee nii Valka, aga kaugemale, Riia ja Pihkva suunas.
Paju lahingut, eelkõige kuperjanovlaste surmasalgavat pealetungi, peavad sõjaloolased jätkuvalt üheks olulisimaks lahinguks, mis Eesti pinnal peetud ja mis ühtlasi on näidanud Eesti sõdurit tema kõige paremast küljest.
Meie kooli õpilasomavalitsuse esindus osales Paju lahingu aastapäeva mälestusüritustel Valga Jaani kiriku Põhja Poegade mälestustahvli ja Paju monumendi juures Tõlliste vallas. 
Fotogalerii