Luulelembesed õpilased 5 B klassist

Valga Priimetsa Kool osales maakondlikul noorte omaloomingulisel luulekonkursil „Luuleprõmm“. Meie koolist võttis konkursist osa 5B klass.
Kuni 11-aastaste laste vanusegruppi kuulusid  Karina Ilijn, Renat Grinberg, Remi-Oliver Laadre- juhendaja õpetaja  Külli  Hütt ning  12 kuni 15-aastaste vanusegrupist Alekseijs  Kazins õpetaja Eneli Värnik.
Nooremate laste vanuserühmast saavutas eripreemia Karina Iljin luuletusega “Väike printsess“  ja vanemate õpilaste vanusegrupist sai I koha Alekseijs  Kazins oma loominguga „Luule prõmm ja luule põmm“ ning „Minu Eestikene“.
Alekseijs läheb oma loomingut ette kandma  Tartus toimuval „Luuleprõmmil“.
Konkurss  oli tasavägine ning  iga noor luuletaja paistis silma eripära ja sõnaosavusega.