Koolitus “Kuidas muuta tund huvitavamaks”

19.oktoobril osales kogu kooli kollektiiv Pühajärve Puhkekeskuses  Kolmas Aste OÜ poolt korraldatud kaasaegse lähenemisega  innovaatilisel koolitusel ,,Kuidas muuta tund huvitavamaks”.
Koolituse läbivaks teemaks oli õpetaja roll tunnis s.t. ,et õpetaja ei ole enam tunnis kõige targem infoedastaja ja õpetaja, vaid mentor, kes suunab ja toetab õpilast õppetöös, kes aitab töötada erinevate allikatega ja toetab õpilaste rühmatöid, esinemisoskusi, analüüsimisoskust. Oluline rõhk tänasel tunnil on ka  koostööl ja seoste loomise oskusel, mitte faktipõhisel õppel nagu seda on varasemalt oluliseks peetud.

Täname Pühajärve Puhkekeskust ja koolitusfirmat Kolmas Aste OÜ meeldejäävalt sisutiheda ja  õpetliku päeva eest.