Koolipere tähistas täna kodanikupäeva

Valga Priimetsa Kooli koolipere tähistas piduliku kontsert-aktusega kodanikupäeva. Kooliperet tervitasid asevallavanem Jüri Konrad ja  direktor Marina Krotova.
Kodanikupäeva tähistamisega soovib kool innustada oma õpilasi austama kodumaad, tähtsustades kodu, riiki, rahvast ja kodanikutunnet. Tunnustati tublimaid. Peetakse oluliseks eesti keele kui riigikeele oskuse tähtsust ning uhkust selle oskuse üle.
Sündmuse pidulikkust tõstsid oma kooli rahvatantsurühma ja laululaste etteasted. Kuna koolis on lõppemas kunstikuu, tänati sellel osalenud loomeinimesi, õpetajaid, lapsevanemaid, õpilasi, vilistlasi. Sel korral oli külaliseks Valga linna kunstnik Kersti Gusek. Samuti autasustati kunstiviktoriinil ja fotokonkursil osalenud parimaid õpilasi.
Viiendat  aastat tunnustame Valga Priimetsa Koolis  kodanikuks olemist ning kooli- ja ühiskonnaelu edendamisel kaasa aidanud õpilast, õpetajat, koolitöötajat või lapsevanemat, kes on silma paistnud koolielu üldisele arengule kaasaaitamisega või kooli jaoks oluliste saavutustega. Varasemad Valga Priimetsa Kooli aasta kodaniku tiitli on pälvinud õpetaja KÜLLI HÜTT, hoolekogu esimees, lapsevanem VITALI MAŠNITŠ, meie kooli vilistlane, VIKTOR TSÕS ja õpetaja RIINA KORTEL.
Käesoleval aastal esitati aasta kodaniku kandidaatideks 5 nominenti.
Valga Priimetsa Kooli 2019. aasta kodanikuks valiti kooli kauaaegne pedagoog OLGA RUBTSOVA. 

Kolleegid ja õpilased iseloomustavad oma õpetajat

PALJU ÕNNE!

 

FOTOGALERII

VALGA VALLAVALITSUSE KODULEHT kirjutab