Huvitavad Keskkonnaameti õppeprogrammid „Sipelgas Ferda sorteerib prügi” ja “Vanast uus”

8.detsembriks kutsusime endale külla Helen Kivisilla Keskkonnaametist, kes viis läbi  kaks  väga  asjalikku  õppeprogrammi:  „Sipelgas  Ferda sorteerib prügi“  ja „Vanast uus“.
Lapsed  said  teada,  et  vastutustundetu  prügi sorteerimine koormab keskkonda. Samuti said nad teada, mis on pandipakend, segapakend, klaasjäätmed,  ohtlikud jäätmed, looduslikud jäätmed ning kuidas neid sorteerida.
Loe edasi