Digivahetund 8.09

Esimene digivahetund toimub Teisepäeval  8.09 peale 2.tundi kabinetis 203 SAMA teemaga, neile kes ei saanud Teisepäeval toimubKORDUS  Reedel 11.09 peale 3.tundi

Digivahetund on nagu reklaam tulevastele koolitustele. (kui teema meeldis saate järgmine nädal koolitusel õppida. Kui teema ei meeldinud või aega pole, siis vähemalt olete TE tutvunud UUE keskkonaga ja äkki kunagi läheb vaja)

Esimese vahetunni teemaks on

SEINALEHT GLOGSTERI ABIL

KOHTUMISENI!

Первая Дигипеременка состоится во вторник 8.09 после 2 урока и ПОВТОР для тех кто не смог учавствовать в пятницу 11.09 после 3 урока

Тема первой переменки

СТЕНГАЗЕТА с помощью GLOGSTER

Идея дигипеременки познокомит Вас с новыми программами и если тема понравилась через неделю на курсах можно познокомится ближе. Если тема не понравилась или НЕТ времени, то вы хотя бы то будете в курсе  последних  новинок и вдруг вам когданибудь и пригодится

До встречи!

Leave a Reply