Digipöörde lõpuüritus

Meie kooli Digipöörde meeskond koosseisus direktor Marina Krotova, õppealajuhataja Airi Mägi ja õpetajad Tiina Lall, Svetlana Kuzmenko ja Vassili Dinis olid kutsutud 01.detsembril selleaastasele Digipöörde pidulikule lõpuüritusele Tallinna lauluväljakule. Selleaastasel Digipöörde lõpuüritusel osales lõpukonkursil 12 kooli üle Eesti. Võitjaks tuli Tartu Veeriku Kool. Õnnitleme!
Kuna soovitakse, et õppetöös kasutataks üha rohkem digivahendeid, siis Digipöörde programmi käigus erinevad koolid üle Eesti tutvustasid nende kasutamist õppetöös. Esitleti huvitavaid ideid ja nutikaid lahendusi õppetöö huvitavamaks ja kaasaegsemaks muutmiseks. Nutitehnika abil rakendati koolides õuesõpet ja kaugõpet. Korraldati interaktiivseid töötubasid õpetajatele, kus õpetajateks olid hoopiski vanema astme õpilased ise. Toimusid õpetajalt õpetajale digitunnid, kus jagati enda teadmisi ja oskusi uute äppide kasutamisel/loomisel. Viidi läbi erinevaid digimatkamänge, kus mitmed ained olid kokku  integreeritud. Korraldati veebikonstaabli loenguid õpilastele turvalisemaks interneti kasutamiseks. Kooli eestvedamisel toimus digiõppe läbiviimine lasteaias vanema astme õpilaste poolt. Rakendati E-kaugõppe vormi gümnaasiumis. Palju huvitavaid ja loovaid õppematerjale saab leida aadressidelt www.taskutark.ee ja www.opiveeb.ee

Nutikaid nutitunde!

http://vpmk.edu.ee/wp-content/uploads/2015/12/257ww0a0866.jpg  http://vpmk.edu.ee/wp-content/uploads/2015/12/20151201_164443.jpg