Projekt “Noorte võimalused ja valikud keelepädevuste tõstmisel” keelelaager

FOTOGALERII

Jälgi projekti käiku ja tegevusi siit

12.-16. märtsini viiakse meie koolis läbi projekti  „Noorte võimalused ja valikud keelepädevuste tõstmisel“ keelelaager, millest võtavad osa 30 õpilast Valga Priimetsa Koolist ja Pala koolist Jõgevamaalt. Projekti eesmärk on meie õpilaste eesti keele oskuse, suhtlemiskogemuste arendamine ja silmaringi laiendamine, mis loob paremad võimalused noortel luua edukam karjäär, teha paremaid ja sobilikke valikuid selleks, et saada tulevikus edukalt hakkama. Projektis osalemine tõstab meie noorte paremat integreerumist eestikeelsesse keskkonda pakkudes võimalusi erineva kultuuritaustaga ja eri keelt kõnelevate noorte omavaheliseks tutvumiseks, arendades nende omavahelist suhtlemist ja teineteisemõistmist. Projekti käigus tutvutakse eesti ajaloo-, kultuuri- ja tänapäeva poliitilise maastikuga, toimuvad huvitavad ekskursioonid, kohtumised ja töötoad.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Projekti raames toimub 5.-9.klasside õpilastele
13. märtsil kell 18.00
Valga Priimetsa Kooli aulas kohtumine telesaate „Eesti otsib superstaari“
neljanda hooaja teise koha omanikuga       

Artjom Savitski´ga

Pärast kohtumist DISKO. DJ Grete-Stina Haaristo