III Moskva avatud matemaatikaolümpiaad

4. detsembril  võtsid 4a klassi õpilased  osa III Moskva Avatud matemaatikaolümpiaadist ( III Открытая Московская он-лайн олимпиада по математике). Olümpiaad oli veebipõhine ja koosnes 10st erinevast loogilisest ülesandest. Ülesannete ülesehitus ja vormistus oli hea, need olid põnevad ja piisavalt rasked. Nende lahendamiseks anti 60 minutit.
4 õpilast said kõrgema – esimese astme diplomid: Vjatseslav Berjozkin, Evelina Kortel, Valeria Nikitina, Edgar Derjagin.  Teise astme diplomi sai Anita Akimova.
Õnnitleme õpilasi ja nende õpetajat Jelena Nilenderet. Kõik huvilised algklasside õpetajad  võivad registreerida www.plus.olimpiada.ru ja osaleda järgmisel olümpiaadil. Täname Olga Rubtsovat, kes tutvustas meile matemaatika veebikeskkonda  www.uchi.ru, õpealajuhatajat Airi Mägi ja arvutispetsialisti Raiti Loos’i, kes aitasid olümpiaadi korraldamisega meie koolis.

4.декабря ученики 4а класса приняли участие в III Открытой Московской олимпиаде по математике. Олимпиада проводилась через Интернет, состояла из 10 логических заданий. Задания были оформлено очень интересно и ярко. Они были  увлекательными и достаточно сложными. Время на их решение – 60 минут.
4 ученика получили дипломы 1.степени: Вячеслав Берёзкин, Эвелина Кортель, Валерия Никитина и Эдгар Дерягин. Диплом второй степени получила Анита Акимова. Поздравляем учеников и их учителя Елену Нилендере. Всем заинтересовавшимся учителям начальных классов предлагаем зарегистрироваться на саqте олимпиады www.plus.olimpiada.ru и принять в ней участие в следующем году. Благодарим Ольгу Вячеславовну Рубцову, которая познакомила нас с сайтом www.uchi.ru, а так же завуча школы Айри Мяги и инфотехнолога Райта Лоос которые помогли в организации и проведении олимпиады в нашей школе.

Diplom