Parimate loovtööde konverents

5.aprillil 2017 aastal toimus meie koolis parimate 8. klasside ja liitklassi õpilaste loovtööde konverents 6.-8. klasside õpilastele ja õpetajatele. Ürituse moderaatoriks oli 8B klassi õpilane Angelika Rämmar. Ette kanti 6 tööd, neist 4 vene keeles ja 2 eesti keeles.
Täname:
8A- Maksim Slavikovskit ja Mark Tšertinit– „Peeter Esimese sidemed Eestiga, Tallinnaga“ -juhendaja õp. Gutovskaja
8B – Viktor Tsõsi ja Vladislav Jefimovit– „Valga linna teatri „Säde“ ajalugu. Mälestusi  näitleja Otto-Peeter Raudheidingust“- juhendaja õp. Karbik
8A-Angelina Šabanovat ja Jekaterina Šlikarjovat– „Valga Muusikakool“-juhendaja õp. Kuzmenko
8B – Angelika Rämmarit „Minu lemmikloomad- hobused – juhendaja õp. Karbik
Liitklass – Elvira-Evelina Dvortsovat ja Melanija Kozinat – „Soolapirukas –  olümpiatuli“- juhendaja õp. Bobõreva
8B- Veronika Derdat– „Kuidas saada optimistiks“- juhendaja õp. Avramenko

Konverentsi lõpus tänati kõiki osalejaid ja juhendajaid tänukirja ja meenetega ning tehti ühispilt.

Airi Mägi
Õppealajuhataja

Fotogalerii