Infokiri

Alates 15. jaanuarist 2021

  1. Valga Priimetsa Kooli siseruumides kantakse maski. Kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.
  2. Ühiskasutatavad esemed tuleb desinfitseerida pärast igakordset kasutamist.
  3. Koolitöötajad isiklikult teavitavad koolijuhtkonda, kui nendel maski kandmine ei ole  tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik, lapsevanemaid teavitavad sellest klassijuhatajat.

С 15 января 2021

  1. В помещениях Валгаской школы Прийметса должны носить маски.  Маски не обязаны носить дети до 12 лет и те, кто не может использовать их по причинам, связанным со здоровьем, особыми потребностями или характером работы, или деятельности, а также другим уважительным причинам.
  2. Предметы общего пользования необходимо дезинфицировать после каждого использования.
  3. Персонал школы должен лично проинформировать руководство школы, если  ношение маски невозможно по состоянию здоровья, характеру деятельности или другим важным причинам. Родители должны сообщить классному руководителю о том, что их ребёнок не может носить маску по состоянию здоровья.